Zaalwacht

Een zaalwacht zorgt dat alles, wat benodigd is voor een wedstrijddag, in orde is en soepel verloopt, o.a.:

  • Klaarzetten van banken, stoelen, tafels, formulieren, 24-seconden klok (bij landelijk HS1);
  • Zorgen voor voldoende ballen (1 wedstrijdbal, 2 ballen per bank) en afstellen van de baskets op juiste hoogte;
  • Aan het einde van de wedstrijddag ook alles weer opbergen. De zaalwacht is verantwoordelijk voor het inleveren van het wedstrijdboek bij Fokko Bosker;
  • Het wedstrijdboek juist en volledig invullen, met name de gegevens, die nodig zijn om een geloofwaardig en correct schorsingsbeleid te kunnen voeren;
  • Controleren of alle scorers/timers en scheidsrechters aanwezig zijn, invallen -indien mogelijk- en optreden in geval van calamiteiten.
  • Aanvangstijden van wedstrijden in het oog houden, opdat het programma niet uitloopt. Dit is met name belangrijk op de dagen dat wij een volledig programma draaien in de Dudok Arena;
  • Zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de wedstrijdsecretaris en de tegenpartij indien een team door omstandigheden op het laatste moment niet aan kan treden;
  • Invullen wedstrijdnummer en uitdelen van wedstrijdformulieren

 

Zaalwachtschema

Kijk in het onderstaande overzicht of je komende periode zaalwacht bent:

p.m.


0.074298