Scoren / timen

Alle Dunckersleden zijn beurtelings verplicht op te treden als scorer of timer. Afzeggen voor de scorer- en/of timerplicht is niet mogelijk. Als je verhinderd bent, moet je zelf zorgdragen voor vervanging. De eindverantwoording blijft echter rusten bij degene die gepland staan in het takenschema.

Scorers/timers zijn erg belangrijk voor het verloop van de wedstrijden. Wees alert. Correct noteren van persoonlijke fouten en scores voorkomt irritaties bij coaches en scheidsrechters. Hoe vervelend is het niet om op een twijfelachtige manier te verliezen met één punt of om onterecht het veld te moeten verlaten met vijf fouten? Een wedstrijd kan worden gestaakt en verloren verklaard vanwege slecht functioneren van de jurytafel, met alle gevolgen van dien...

Scorebord/DWF

De bediening van het scorebord kan altijd door iemand in de zaal worden uitgelegd: vraag dit ruim op tijd aan de aanwezige zaalwacht, scheidsrechter en/of andere scorers/timers. Ook voor vragen over het DWF (Digitaal Wedstrijdformulier op tablet) kan je altijd bij één van hen terecht! Meer informatie over Sportlink en het DWF kan ook worden gevonden op www.dedunckers.nl/sportlink

Voorkom schorsing

Kom op tijd, dit betekent minimaal 15 minuten van te voren melden bij de jurytafel.
> Niet op komen dagen = schorsing volgende thuiswedstrijd!
> Twee keer niet op tijdstip aanvang wedstrijd aanwezig = schorsing volgende thuiswedstrijd!
Een schorsing is persoonlijk, je mag dan ook niet met andere teams meespelen!

Controleer of je moet scoren/timen in het takenschema.


0.074844