Scheidsrechters

Alle Dunckersleden met een scheidsrechtersdiploma (F) zijn beurtelings verplicht op te treden als scheidsrechter. Afzeggen voor deze plicht is niet mogelijk. Als je verhinderd bent, moet je zelf zorgdragen voor vervanging. De eindverantwoording blijft echter rusten bij degene die gepland staan in het takenschema.    

Wanneer je een keer niet kunt fluiten, kan je -naast je eigen teamgenoten- ook andere leden benaderen!!! Schroom niet en bel elkaar gewoon. Vragen of iemand voor je wil invallen heeft meestal geen zin, maar vraag of diegene met jou wil ruilen.

Voorkom schorsing

Kom op tijd, dit betekent minimaal 15 minuten van te voren melden bij de jurytafel.
> Niet op komen dagen = schorsing volgende thuiswedstrijd!
> Twee keer niet op tijdstip aanvang wedstrijd aanwezig = schorsing volgende thuiswedstrijd!
Een schorsing is persoonlijk, je mag dan ook niet met andere teams meespelen!

Controleer of je moet fluiten in het takenschema.

Scheidsrechterscursus

Wegens het verlies van een groot aantal scheidsrechters zal er ieder jaar nog een F-cursus worden gegeven. Je krijgt hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Deze cursus is verplicht voor leden vanaf 16 jaar. Kom je (zonder afmelding) niet op deze cursus, volgt er een schorsing.

 


0.188714