Vriendenloterij

 

Sinds seizoen 2011-2012 is jouw basketballclub de Dunckers aangesloten bij de VriendenLoterij. Van elk door ons verkocht lot gaat de helft van het verkoopbedrag naar onze club. En er zijn prachtige prijzen te winnen! Denk aan € 100.000,- of een luxe auto.

Waarom een loterij?

Bij de Dunckers wordt momenteel hard gewerkt aan mooie plannen voor de toekomst. Een daarvan is het op een hoger plan brengen van onze jeugdopleiding, bijvoorbeeld door het kunnen aanbieden van extra cursussen en clinics voor jeugdcoaches en -trainers en het uitbreiden van de trainingsfaciliteiten. Daarnaast willen wij er ook voor zorgen dat onze heren- en damesteams op een zo hoog mogelijk niveau kunnen (blijven) spelen.

Deze plannen kosten geld. Door de hoge zaalhuur, stijgende bondscontributies en het afschaffen van de sportsubsidies, kan onze vereniging wel de lopende kosten uit de contributies betalen, maar is er weinig ruimte voor extra ontwikkeling. Deze kosten moeten vooral gedekt worden uit andere bronnen, bijvoorbeeld door het deelnemen aan de VriendenLoterij.

Hoe werkt de Vriendenloterij?

  • Een deelnemer speelt mee met zijn/haar mobiele telefoonnummer als lotnummer.
  • Een deel van de prijzen zijn zogenaamde Vriendenprijzen, waardoor vrienden ook meedelen in de prijs.
  • Deelnemers kiezen zelf voor welk goed doel ze spelen, in dit geval natuurlijk graag de Dunckers!
  • Een deelnemer speelt mee met 14 trekkingen per jaar. Elke trekking kost € 10,- per lot.
  • De loterij is per maand opzegbaar.

Wat vragen we van jou?

Wij hopen dat ieder lid zelf meedoet aan de loterij of minimaal 1 deelnemer wil werven onder zijn of haar familie, vrienden of kennissen. Meer mag natuurlijk ook! Aanmelden kan rechtstreeks door de onderstaande banner van de VriendenLoterij aan te klikken en direct het aanmeldformulier in te vullen.Speel je al mee, dan kun je je via de site van de VriendenLoterij als clublid van de Dunckers aanmelden, zodat de opbrengsten ten gunste van de Dunckers komen. Meer informatie over de loterij kun je vinden op www.vriendenloterij.nl.


We hopen van harte op je inzet!

Namens het bestuur en de sponsorcommissie,

Camillus op het Veld
Voorzitter

ps Deelname alleen mogelijk wanneer je meerderjarig bent, maar vraag gerust je ouders!


0.084751