Jeugdplan

 

Doel en opzet van het jeugdplan

Het jeugdplan is in opdracht van het bestuur van basketbalvereniging de Dunckers opgesteld.
In het jeugdplan worden de doelen geformuleerd die de vereniging heeft ten aanzien van de jeugdopleiding, zowel op korte als op langere termijn. Ook biedt het jeugdplan een leidraad voor hoe de vereniging die doelen denkt te verwezenlijken. Het jeugdplan bevat ook concrete handvatten voor spelers, trainers en ouders, zoals technische eisen per leeftijdsgroep en een gedragscode.

Belangrijk is dat het jeugdplan niet een van bovenaf gedicteerd document wordt dat na lezing verder in de kast verdwijnt, maar consequent wordt doorgevoerd. Daarom is het de bedoeling om dit plan en de voortgang ervan regelmatig te bespreken in het bestuur, in de technische commissie en met de trainers en dat het plan waar nodig wordt bijgesteld. Overigens bedoelen wij met trainers in dit stuk verder uiteraard ook coaches en trainer/coaches. 

Dit plan is in eerste instantie bestemd voor de spelers, trainers, ouders en andere leden van de Dunckers.

 

Download Jeugdplan

Download hier het Jeugdplan (versie november 2014, update jeugdplan vindt op dit moment plaats)

 


0.115916