Informatiebulletin

Het Informatiebulletin (versie nieuwe seizoen nog niet online!) bevat de belangrijke data, teamindelingen en het trainingsschema. Daarnaast bevat het allerlei algemene zaken, die van belang zijn voor (nieuwe) leden (en hun ouders). Het is dus een belangrijk naslagwerk en daarom ook belangrijk dit informatiebulletin goed te lezen en altijd de laatste versie te downloaden!

Op dit moment is nog niet alle informatie uitgewerkt. Naar verwachting zal begin september het informatiebulletin online komen. Onderstaande is de versie van seizoen 2016-2017 nog te downloaden.


Download Dunckers Informatiebulletin 2016-2017

 


0.122568