Contact

Bestuur

bestuur@dedunckers.nl

-----

Voorzitter: Camillus op het Veld 

Secretaris: Milko Buter

Penningmeester: Johan Hidding

Technische CoördinatieCharlotte de Graaf
Jeri Nijland

Ondersteuning van:
Uche Agada
Dirk Doets

Wedstrijdzaken

Wedstrijdsecretaris: Jonatan van Dijk


Takenplanning: Jeri Nijland

Scheidsrechterszaken: Martijn van Henten (a.i.)

Ledenadministratie

Heleen Bentvelzen

(meer informatie over lid worden op de lidmaatschapspagina)

Wedstrijdkleding

Lijda Kamphuis 

Communicatie

Wedstrijdverslagen: Milko Buter


Webmaster: Milko Buter

Vrijwilligers

Vrijwilligerscoördinator: Paul Zagt

Sponsoring

Sporthal

Dudok Arena
035 - 64 222 37 (LET OP: niet voor clubinformatie de Dunckers!)

Dunckers 50 jaar

Heb je nog iets te melden n.a.v. Dunckers 50 jaar, mail dit dan aan 


0.073045